Tất cả sản phẩm

Lọc

XMAS GIFT CAKE

1.050.000₫
Hết hàng

XMAS LOG CAKE

750.000₫
Hết hàng

Blueberry Float

172.800₫

Belgian Chooclate Float

172.800₫

Vanilla & Caramel Float

172.800₫

Green Tea Azuki Float

172.800₫

Red Berry

172.800₫

Sorbet Freeze

172.800₫

Haagen-Dazs Shake

172.800₫

Velvet Rose Indulgence

750.000₫

Pink Blush

750.000₫

Bánh Ốc Quế / Waffle Cone

21.600₫

SẢN PHẨM ĐÃ XEM